Medeni Hukuk

Medeni hukuk kişinin doğum öncesinden başlayarak kişiliğin sona ermesinden sonraki dönemi de kapsayan başlıca özel hukuk ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.

Medeni hukukta ceninin karşılaşabileceği hukuki sorunlar ele alındığı gibi doğumda kişilik kazanılması yahut kuruluşla tüzel kişilik kazanılması, aile kurulması, bunun hükümleri,  kişinin borç ilişkilerine girmesi, taşınır, taşınmaz mal edinmesi, bunlar üzerindeki zilyedliği, gerekli tapu sicilinin oluşturulması, ölümden sonra yakınlarına terekenin dağıtılması hep medeni hukuk kapsamındadır.

Medeni Hukukun bir dalı olan Borçlar Hukuku ise kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenler.